Database Handle with ASP.Net-P1

Phần 1: Kết nối và đọc dữ liệu

Lưu thông tin chung chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu thông qua file Web.config

Tìm dòng và bổ xung sửa lại:

Và đọc lại thông tin chuỗi kết nối trong các trang aspx:

Khai báo sử dụng 2 namespace thường sử dụng khi kết nối với database là:

 

 
Căn cứ vào cách thức load dữ liệu cho các control mà ta có thể khai báo trước một số biến private sử dụng chung như:

 

 

 

 

 

Viết hàm khởi tạo kết nối khi cần sử dụng:

Các cách lấy dữ liệu gắn kết với các control trong asp.net có hỗ trợ databind

Với cơ sở dữ liệu tên là dhafull có biểu đồ dạng sau:

dos: date of start (class)

dob: date of birth (student)

Giả sử trên form ta có 1 control hỗ trợ gắn kết dữ liệu là GridView:

 

Cách 1: Sử dụng SqlDataReader

 

Cách 2: Sử dụng DataSet (hoặc DataTable) – Untype DataSet

 

Cách 3: Sử dụng TableAdapter (Type DataSet), với các bước cần thực hiện

Thêm vào Website đối tượng DataSet lấy tên là dsMyClass, Click Add VS sẽ hỏi add code vào folder App_Code, chọn Yes!
Mở Server Explorer và tạo kết nối tới database (dhafull)
Kéo bảng vào trong cửa sổ thiết kế của Type DataSet
Lúc này ta đã có được bảng được tạo trong Type DataSet

Đồng thời hệ thống tự tạo ra  lớp TableAdapter có tên là [tên_bảng]TableAdapter (vd: tblClassTableAdapter)

Sử dụng Type DataSet nạp dữ liệu:

Các TableAdapter được tạo cùng Type DataSet được khai báo trong namespace: dsMyClassTableAdapters sử dụng để Fill, Insert, Update, Delete dữ liệu cho các bảng trong Type DataSet

 

Cách 4: Sử dụng SqlDataSource

Trên trang thiết kế thêm vào control SqlDataSource
Chọn nút truy cập nhanh để cấu hình DataSource
B1. Cấu hình: Chọn kết nối
B2: Chọn lấy dữ liệu với Select, trong đó có thể sử dụng nút WHERE…, ORDER BY… để lọc dữ liệu và sắp xếp thứ tự
Trong bước 2 trên nếu Select dữ liệu có chứa khóa chính của bảng (PRIMARY KEY) thì có thể chọn nút Advanced… để SqlDataSource tự sinh code cho lệnh INSERT, UPDATE và DELETE
Sau khi cấu hình xong SqlDataSource lúc này ta có thể gắn kết trực tiếp với Control hỗ trợ binding dữ liệu thông qua thuộc tính DataSourceID
Hoặc sử dụng nút truy cập nhanh của Control

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s