Ôn tập ACS

14-2 Trong khi dân tình ăn uống tụ tập chơi bời,hội độc thân cũng nướng lẩu thỉ mình mình vác xác đi thi:(Khổ thân tôi vô cùng tận,Nhưng cũng có chút time để review lại những gì mình đã lững thững và sau khi học hòm hòm thì ngồi Review

-Cái mà gọi là Advanced CS ở Aptech thì gồm những nội dung sau:

 • Can thiệp vào những cái gọi là Attribute của Program Element: Set,get ,dùng các built-in attribute,tự tạo Attribute..
  Lưu ý :Sử dụng namespace Runtime.InteropServices,Reflection,Diagnostics
  Chỉ sử dụng att với các void method
  Các built-in att:DEBUG,RELEASE.
  [DllImport (string tenCuaDll)] cho phép kế thừa và sử dụng các phương thức của 1 dll:User32
  Các att tự tạo:Sử dụng 1 lớp có kế thừa từ System.Attribute với các constructor ,thuộc tính set,get ..
  -Lưu ý xác định các AttibuteUsage(Target :Dùng cho đối tượng nào,cho phép kế thừa hay không ?Cho phép dùng nhiều lần ko)
  Lấy ra thông tin các Att:Sử dụng Reflection
  -Sử dụng đối tượng memberInfo ,lấy ra 1 thực thể typeof(Class) và phương thức getCustomAtt(att,false) .phương thức này trả
  1 mảng các đối tượng ,duyệt qua các đối tượng ,ép kiểu đối tượng này về kiểu Att và lấy ra các thông tin
 • Using System.Resources .System.Reflection
  Tao Resources

  1. Sử dụng System.Resource
  2. Tạo 1 instance của ResourcesWriter
  3. Add các resources
  4. Generate()
  5. Close()
   VD:ResourceWriter objResourceWriter = null;
   objResourceWriter = new ResourceWriter(“myRes.resx”);
   objResourceWriter.AddResource(“Ho ten”, “Vu Huong Giang”);
   objResourceWriter.AddResource(“Lop hoc”, “C0911L”);
   objResourceWriter.AddResource(“Que”, “Nam Dinh”);
   objResourceWriter.Generate();
   objResourceWriter.Close();

  Sử dụng Assembly.đọc thông tin từ Resources:

  1. using Reflection,Resources
  2. Tạo 1 đối tượng Assembly  với ts là assembly đang sử dụng
  3. Tạo 1 đối tượng ResourceManager(string đuongan,đối tượng ass vừa tạo)
  4. Lấy ra và hiển thị từng thông tin
   VD://Tạo đối tượng Assembly đang sử dụng
   Assembly objAss = Assembly.GetExecutingAssembly();
   //Tạo instance của ResourceManager(string đuongan den file res,assembly)
   ResourceManager rm = new ResourceManager(“ClassLibraryForL2.myRes”, objAss);
   Console.WriteLine(“”+rm.GetString(“Ho ten”));
   Console.WriteLine(“” + rm.GetString(“Lop hoc”));
   Console.WriteLine(“” + rm.GetString(“Que”));
 • Sử dụng ns System.IO
  Xử lý với File,đọc ghi file,tạo các folder,subfolder
  Tạo File-SubFile:DirectoryInfo di.Create,creatSubDirectory
  Lay thong tin :Dung de quy show cac thong tin theo các level
 • Sử dụng System.Threading
  Xử lý multithread:Khởi tạo các cặp đối tượng và phương thức,start,sleep,các thread…
  Set do uu tien cho cac thread
  Xem xet state các của các thread
 • Sử dụng System.XML,Lưu ý xả luồng và đóng luồng
  Làm việc với XML:

  1.     Ghi file XML
   Sử dụng XMLTextWriter(string tenfile,kieucoding);
   Định dạng
   Ghi từng Node,từng element
   Xả luồng,đóng luồng
  2. Đọc file XML
   Sử dụng XMLTextReader(string tenfile)
   while(conco the doc duoc)
   {  kiem tra Nodetype trả về và in ra theo các kiểu tương ứng}
  3. Chỉnh sửa file XML:Cái này về đọc thêm:D
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s